آموزش نیروهای انسانی متخصص

هولدینگ کی اند کی دوره های آموزشی دانشگاهی و ورکشاپهای تخصصی کوتاه مدت جهت آموزش های تخصصی نیروهای انسانی برگزار مینماید.

دوره ها زیر نظر پروفسور کریم فیضی در شهر استانبول برگزار میشوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.